ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ สำนักงานเทศบาลตำบลเคียนซา ตำบลเคียนซา อำเภอเคียนซา จังหวัดสุราษฎร์ธานี 84120 โทรศัพท์ 077-387361 EMail : info@kiansacity.go.th , khainsacity299@gmail.com

นายอภิชาติ สวัสดี

นายกเทศมนตรีตำบลเคียนซา

091-935-9899

นายวีรวัฒน์ เมืองน้อย

ปลัด ทต.เคียนซา

095-297-8889

  • วิสัยทัศน์

    "บริการดี มีคุณธรรม นำความเจริญ รู้รักสามัคคี ประชาชนคือนายของเรา"

ข่าวสารชาวทต.เคียนซา

กิจกรรมชาวทต.เคียนซา

สื่อ ประชาสัมพันธ์

พี่น้อง ทต.เคียนซา เราดูแล

1
หมู่
1,721
ประชากร
2.04
ตร.กม
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
สำนักงานเทศบาลตำบลเคียนซา
e-GP
ข่าวสารในเครือข่าย อปท.จังหวัด
ข่าวสารในเครือข่าย อปท.
หนังสือราชการท้องถิ่น (สถ.)