Change Language Thai English
หน้าแรก | ประชาสัมพันธ์ | กระดานสนทนา | ประมวลภาพกิจกรรม | ติดต่อเรา
 
ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ สำนักงานเทศบาลตำบลเคียนซา ตำบลเคียนซา อำเภอเคียนซา จังหวัดสุราษฎร์ธานี 84120 โทรศัพท์ 077-387361 EMail : info@kiansacity.go.th , khainsacity299@gmail.com
   เมนูหลัก
 
  ประวัติความเป็นมา
  สภาพทั่วไป/ข้อมูลพื้นฐาน
  วิสัยทัศน์ และพันธกิจ
  ยุทธศาสตร์การพัฒนา
  อำนาจหน้าที่
  โครงสร้างองค์กร
  ข้อมูลผู้บริหาร
  เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร
  งานส่งเสริมการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
   ทำเนียบบุคลากร
 
  คณะผู้บริหาร
  สภาเทศบาลฯ
  สำนักปลัด
  กองคลัง
  กองช่าง
  กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
  กองประปา
  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
  แผนการควบคุมภายใน
 
  แผนการควบคุมภายใน

 

แผนพัฒนาท้องถิ่น
 
  แผนพัฒนาท้องถิ่น
  แผนอัตรากำลัง
  แผนการดำเนินงาน
  แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต
  แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
  แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
  กฏหมายที่เกี่ยวข้อง
  แผนการดำเนินงานประจำปี
  แผนการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปี
  นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
  การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
  หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
  แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
  การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร
  การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี
  การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต
  การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
  แผนปฏิบัติการป้องกันทุจริตประจำปี
  มาตรการเผยเเพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ
  มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
  มาตรการให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีส่วนร่วม
  การดำเนินการตามมาตรการการส่งเสริมคุณธรรม เเละความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
  แผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรมประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
  นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล
  แผนงานอื่นๆ
ผลการดำเนินงาน
 
  รายงานการคลัง
  รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น
  รายงานการประชุมสภา
  ผลการจัดซื้อจัดจ้าง
  รายงานอื่นๆ
  รายงานผลสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ
  รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณรอบ 6 เดือน
  รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
  รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี
  สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างจัดหาพัสดุรายเดือน (สขร.1)
  รายงานผลการบริหารเเละพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี
  กิจการสภา
  รายงานการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปีรอบ6เดือน
  รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี
กฏหมายและระเบียบ
 
  เทศบัญญัติ/ข้อบัญญัติ
  พ.ร.บ./พ.ร.ก.
  กฎกระทรวง/ระเบียบ
  ประกาศ/คำสั่งเทศบาล
ประชาสัมพันธ์
 
  ประมวลภาพกิจกรรม
  ข่าวประชาสัมพันธ์
  ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
  ข่าวสารในเครือข่าย อปท.
  กฏหมายที่เกี่ยวข้อง
 
บริการประชาชน
 
  ดาวน์โหลด
  แผนที่และการเดินทาง
  สายตรงเทศบาลตำบลเคียนซา
  ขั้นตอนและระยะเวลาดำเนินการ
  คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน
  คู่มือหรือมาตรฐานการให้บริการ
  ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ
  E-Service
  ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริต
  ช่องทางการรับฟังความคิดเห็น
  รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ
  รายงานการติดตามการดำเนินงานประจำปี รอบ 6 เดือน
  การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม
  สถานที่ท่องเที่ยว
  มุมความรู้
   
 
 
 
เริ่มนับสถิติตั้งแต่ วันที่ 13 มิถุนายน 2559
  ข่าวประชาสัมพันธ์
3 มิถุนายน 2566 เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี ✨ทรงพระเจริญ✨ ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ข้าพระพุทธเจ้า ผู้บริหาร ข้าราชการ พนักงานและพนักงานจ้างเทศบาลตำบลเคียนซา (ประกาศเมื่อ : 1 มิถุนายน 2566 ดู : 355 คน)
ขอเชิญชวนประชาชนเข้ารับฟังการประชุมสภาเทศบาลตำบลเคียนซาสมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2566 (ประกาศเมื่อ : 19 พฤษภาคม 2566 ดู : 26 คน)
ประชาสัมพันธ์พนักงานเจ้าหน้าที่ และผู้ประกอบกิจการตามพระราชบัญญัติพ.ศ. 2551 (ประกาศเมื่อ : 18 พฤษภาคม 2566 ดู : 327 คน)
ทันตแพทยสมาคมแห่งประเทศไทยฯ ขอเชิญทันตแพทย์ทุกท่านเข้าร่วมงานประชุมวิชาการครั้งที่ 115 (ประกาศเมื่อ : 11 พฤษภาคม 2566 ดู : 314 คน)
ประชาสัมพันธ์ จังหวัดสุราษฎร์ธานี จัดโครงการเดิน-วิ่ง เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในวันฉัตรมงคล 4 พฤษภาคม 2566 (ประกาศเมื่อ : 10 พฤษภาคม 2566 ดู : 308 คน)
รู้จักบัตรเลือกตั้ง 2 ใบก่อนเข้าคูหาเลือกตั้ง เลือกคนที่รัก เลือกพรร8ที่ชอบ (ประกาศเมื่อ : 9 พฤษภาคม 2566 ดู : 224 คน)
14 พฤษภาคม 2566 เป็นวันเลือกตั้ง ส.ส. มาเป็นผู้แทนของเราเข้าไปทำหน้าที่ในสภา ผู้มีสิทธิเลือกตั้งจึงควรเตรียมตัวให้พร้อมก่อนจะเดินเข้าคูหา เลือกคนที่รัก และ เลือกพรรคที่ชอบ (ประกาศเมื่อ : 9 พฤษภาคม 2566 ดู : 284 คน)
มาตรการเฝ้าระวังและป้องกันสารกัมมันตรังสีซีเซียม-137 (ประกาศเมื่อ : 25 เมษายน 2566 ดู : 304 คน)
รายชื่อผู้มีสิทธิรับเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด ประจำเดือน เมษายน 2566 ครั้งที่ 1 (ประกาศเมื่อ : 24 เมษายน 2566 ดู : 214 คน)
บัญชีรายชื่อเพิ่มเติมผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยความพิการของเทศบาลตำบลเคียนซา (ประกาศเมื่อ : 19 เมษายน 2566 ดู : 255 คน)
จัดตั้งด่านชุมชน เพื่อสกัดกั้นและปราม ตักเตือน บริการในการใช้รถใช้ถนน ในช่วงเทศกาลสงกรานต์ ประจำปี พ.ศ. 2566 ณ บริเวณถนน สาย 4212 (ประกาศเมื่อ : 12 เมษายน 2566 ดู : 224 คน)
ร่วมรณรงค์ป้องกันลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ พ.ศ. 2566 (ประกาศเมื่อ : 11 เมษายน 2566 ดู : 307 คน)
💦🌺สวัสดีปีใหม่ สงกรานต์สุขใจ ปลอดภัยก้าวหน้า สมปรารถนาทุกสิ่ง 🌺💦 🙏ขอให้พี่น้องชาวเทศบาลตำบลเคียนซาประสบแต่ความสุขความเจริญ ปราศจากโรคภัย สมหวังทุกประการ 💚 ด้วยความปรารถนาดีจาก 💚 นายอภิชาติ สวัสดี นายกเทศมนตรีตำบลเคียนซา (ประกาศเมื่อ : 10 เมษายน 2566 ดู : 258 คน)
โครงการจัดงานประเพณีวันสงกรานต์และวันผู้สูงอายุ ประจำปี 2566 (ประกาศเมื่อ : 10 เมษายน 2566 ดู : 106 คน)
การประเมินจริยธรรมเจ้าหน้าที่ของรัฐ (ประกาศเมื่อ : 10 เมษายน 2566 ดู : 80 คน)
การขับเคลื่อนจริยธรรมของเทศบาลตำบลเคียนซา (ประกาศเมื่อ : 10 เมษายน 2566 ดู : 72 คน)
การขับเคลื่อนจริยธรรมของเทศบาลตำบลเคียนซา (ประกาศเมื่อ : 10 เมษายน 2566 ดู : 54 คน)
การขับเคลื่อนจริยธรรมของเทศบาลตำบลเคียนซา (ประกาศเมื่อ : 10 เมษายน 2566 ดู : 45 คน)
ประมวลจริยธรรมสำหรับเจ้าหน้าที่ของรัฐ (ประกาศเมื่อ : 10 เมษายน 2566 ดู : 43 คน)
ภาพถ่ายกิจกรรมองค์กรคุณธรรมและขับเคลื่อน NO GIFT Policy จากการปฏิบัติหน้าที่ (ประกาศเมื่อ : 7 เมษายน 2566 ดู : 293 คน)
ลดจำนวนภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างสำหรับการจัดเก็บภาษี ประจำปี พ.ศ.2566 (ประกาศเมื่อ : 29 มีนาคม 2566 ดู : 124 คน)
นายกชวนมาวิ่ง (ประกาศเมื่อ : 23 มีนาคม 2566 ดู : 133 คน)
ขอเชิญเที่ยวงานจันทน์กะพ้อบานที่เคียนซา สุราษฎร์ธานี ประจำปี 2566 🚨ระหว่างวันที่ 26 - 27 มีนาคม 2566 ณ ริมเขื่อนท่าน้ำวัดเพ็งประดิษฐาราม (ประกาศเมื่อ : 9 มีนาคม 2566 ดู : 161 คน)
🚨เตรียมตัวให้พร้อม 🪁#แล้วพบกับการแสดงว่าวแฟนซี 📌ได้ที่งานจันทน์กะพ้อบานที่เคียนซา สุราษฎร์ธานี ประจำปี 2566 📍พิกัด ริมเขื่อนท่าน้ำวัดเพ็งประดิษฐาราม อ.เคียนซา จ.สุราษฎร์ธานี ระหว่างวันที่ 26 -27 มีนาคม 2566 ตั้งแต่เวลา 14.00 น. เป็นต้นไป #ที่นี่เคียนซา_สุราษฎร์ธานี (ประกาศเมื่อ : 9 มีนาคม 2566 ดู : 219 คน)
📣ข่าวประชาสัมพันธ์เทศบาลตำบลเคียนซา📣 สำหรับแม่ค้า พ่อค้า ที่ต้องการจะขายของในงานจันทน์กะพ้อบานที่เคียนซา สุราษฎร์ธานีประจำปี 2566 (ประกาศเมื่อ : 9 มีนาคม 2566 ดู : 183 คน)
8 มีนาคม วันสตรีสากล (ประกาศเมื่อ : 8 มีนาคม 2566 ดู : 90 คน)
🚨ชวนกันมา เดิน-วิ่ง 🚨 ในวันที่ 26 มีนาคม 2566 เวลา 06.00 น. กิจกรรม เดิน-วิ่ง เพื่อศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก เทศบาลตำบลเคียนซา (ประกาศเมื่อ : 8 มีนาคม 2566 ดู : 379 คน)
ประชาสัมพันธ์ให้ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องตอบแบบรับฟังความคิดเห็นเพื่อประเมินผลสัมฤทธิ์ของพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการเมืองพัทยา พ.ศ.2542 ตั้งแต่วันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2566 ถึงวันที่ 2 มีนาคม 2566 ผ่านระบบกลางทางกฎหมาย www.law.go.th หรือ QR Code ที่แนบมานี้ (ประกาศเมื่อ : 7 มีนาคม 2566 ดู : 55 คน)
บัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิ์รับเงินเบี้้ยยังชีพผู้สูงอายุของเทศบาลตำบลเคียนซาประจำปีงบปะมาณ พ.ศ. 2567 ที่มาลงทะเบียน ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2566 (ประกาศเมื่อ : 28 กุมภาพันธ์ 2566 ดู : 46 คน)
แจ้งประกาศคณะกรรมการว่าด้วยสัญญา เรื่องให้ธุรกิจการให้กู้ยืมเงินเพื่อผู้บริโภคเป็นธุรกิจที่ควบคุมมสัญญา พ.ศ. 2565 (ประกาศเมื่อ : 27 กุมภาพันธ์ 2566 ดู : 244 คน)
ขอเชิญชวนประชาชนเข้ารับฟังการประชุมสภาเทศบาลตำบลเคียนซา สมัยสามัญ สมัยแรก ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ. 2566 (ประกาศเมื่อ : 23 กุมภาพันธ์ 2566 ดู : 32 คน)
#งานประชาสัมพันธ์ เทศบาลตำบลเคียนซา ขอแจ้งช่องทางอิเล็กทรอนิกส์ ติดต่อสอบถาม/แจ้งข้อมูลข่าวสาร/ร้องเรียน 🚨 ให้กับเจ้าหน้าที่ รับทราบ และแก้ไขปัญหาร้องเรียนโดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ได้ 4 ช่องทาง ดังนี้ (ประกาศเมื่อ : 21 กุมภาพันธ์ 2566 ดู : 112 คน)
องค์การบริหารการพัฒนาพื้นที่พิเศษเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน (ประกาศเมื่อ : 18 กุมภาพันธ์ 2566 ดู : 150 คน)
📣ข่าวประชาสัมพันธ์จากกรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว 📣 🔰เรื่องการประกวดสื่อเพื่อเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ให้ผู้ที่สนใจสามารถส่งผลงานตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2566 (ประกาศเมื่อ : 18 กุมภาพันธ์ 2566 ดู : 117 คน)
ประกาศหยุดจ่ายน้ำประปา วันอังคารที่ 21 กุมภาพันธ์ 2566 ตั้งแต่เวลา 09.00 น - 17.00 น. (ประกาศเมื่อ : 18 กุมภาพันธ์ 2566 ดู : 114 คน)
วันศุกร์ ที่ 17 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 10.40 น. นายอภิชาติ สวัสดี นายกเทศมนตรีตำบลเคียนซา มอบหมายให้เจ้าหน้าที่งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเทศบาลตำบลเคียนซา ลงพื้นทำความสะอาดฉีดล้างถนน เพื่อลดฝุ่นละอองบนท้องถนนในช่วงฤดูแล้ง ณ บริเวณถนนสายในบ้าน (ประกาศเมื่อ : 17 กุมภาพันธ์ 2566 ดู : 88 คน)
พิธีเปิดงานโครงการสัมมนาสร้างการเรียนรู้และขับเคลื่อนกิจกรรมตามแนวทางปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสตรีอำเภอเคียนซา (ประกาศเมื่อ : 17 กุมภาพันธ์ 2566 ดู : 115 คน)
เข้าร่วมพิธีเปิด open house ภายใต้ชื่องาน เปิดบ้านวิชาการลานเหลืองดำ ประจำปี 2566 โดยมีนายสันติ บุญรอด นายอำเภอเคียนซาเป็นประธาน ณ อาคารโดมประสานใจ โรงเรียนเคียนซาพิทยาคม (ประกาศเมื่อ : 17 กุมภาพันธ์ 2566 ดู : 51 คน)
สัดส่วนการประชุมประชาคมการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น (ประกาศเมื่อ : 15 กุมภาพันธ์ 2566 ดู : 81 คน)
ลงพื้นที่ สำรวจและประเมินการบริหารจัดการสถานที่ กำจัดขยะมูลฝอยตามเกณฑ์ของกรมควบคุมมลพิษ เพื่อจัดทำคำแนะนำและข้อเสนอแนะทางวิชาการในการปิด/ปรับปรุง/พัฒนาการบริหารจัดการสถานที่กำจัดขยะมูลฝอยให้ถูกต้องเป็นไปตามหลักวิชาการ (ประกาศเมื่อ : 15 กุมภาพันธ์ 2566 ดู : 95 คน)
 
 หน้า  1 |  2 |  3 |  4 |  5 |  6 |  7 |  8 |  9 |  10 |  11 |  12 |  13 |  14 |  15 | 
 
 
สำนักงานเทศบาลตำบลเคียนซา
ตำบลเคียนซา อำเภอเคียนซา จังหวัดสุราษฎร์ธานี 84260  โทรศัพท์ : 077-387361   โทรสาร : 077-387186
E-mail Address : info@kiansacity.go.th , khainsacity299@gmail.com , saraban_05841401@dla.go.th
Copyright © 2016. kiansacity.go.th.All rights reserved. Powered by stsbbs